Huisverbod bij huiselijk geweld

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bent u slachtoffer, pleger of getuige van huiselijk geweld? De pleger van huiselijk geweld kan dan een tijdelijk huisverbod krijgen. Dit betekent dat deze persoon 10 dagen lang niet in zijn of haar woning mag komen. Ook mag deze persoon geen contact meer hebben met de huisgenoten. Het verbod kan worden verlengd en duurt maximaal 28 dagen. Het huisverbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Zodra de burgemeester een huisverbod geeft:

  • moet de dader direct de woning verlaten;
  • mag de dader geen contact hebben met de personen in het huis (zoals de partner en kinderen);
  • mag de dader niet in het huis of in de buurt van het huis komen;
  • moet de dader aan de burgemeester laten weten hoe en waar hij of zij te bereiken is.

Houdt de dader zich niet aan het huisverbod? Dan kan hij of zij gevangenisstraf of een taakstraf krijgen.

Einde huisverbod

De burgemeester kan het huisverbod op elk moment stoppen. Redenen kunnen zijn:

  • De dreiging voor het slachtoffer is verdwenen.
  • De dader gaat akkoord met de aangeboden hulpverlening.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Meld huiselijk geweld zo snel mogelijk bij de politie. Slachtoffers, getuigen, buren, vrienden of familie kunnen dit doen.
  • Voor een veilig thuis geeft informatie en advies om het geweld te stoppen.
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Huiselijk geweld komt in vele vormen voor, bijvoorbeeld door lichamelijk geweld. Ook kindermishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en bedreiging (stalking) zijn vormen van huiselijk geweld. Net als geweld dat met eer te maken heeft.

Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dit kan bijvoorbeeld de (ex-)partner, een gezins- of familielid of een huisvriend zijn.