Huishoudelijk afvalwater lozen, vrijstelling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u buiten het riool huishoudelijk afvalwater lozen, bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond? Dit is in principe verboden zonder dat u een watervergunning hebt. Is uw woning of ander gebouw (nog) niet aangesloten op het riool, dan kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio.

Regenwater wordt niet gezien als afvalwater. Als het kan, moet u regenwater lozen op oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een sloot of vijver.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem vooraf contact op met het waterschap/hoogheemraadschap met de vraag of u vrijstelling van het waterschap/hoogheemraadschap nodig hebt. Daarna vraagt u eventueel de vrijstelling aan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Een verklaring over de manier waarop u uw afvalwater wilt lozen.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Landelijk moeten alle woningen en gebouwen binnen afzienbare tijd zijn aangesloten op het hoofdriool. Alleen als er geen andere mogelijkheden zijn, kunt u een vrijstelling krijgen. Deze vrijstelling is altijd tijdelijk.