Herintreding in het arbeidsproces, begeleiding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Herintreden betekent dat u weer gaat werken nadat u een lange tijd niet gewerkt hebt. De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente heeft diverse maatregelen getroffen ter ondersteuning van herintredende vrouwen of ouderen. Dit geldt zowel voor personen met een bijstandsuitkering als voor zogenaamde 'niet-uitkeringsgerechtigden' (personen zonder inkomsten uit arbeid of een uitkering).

Trajecten
De gemeente koopt in overleg een traject in bij een reïntegratiebedrijf met als einddoel reguliere arbeid.

Verwervingskosten
Afhankelijk van uw inkomen bestaat de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor de kosten die samenhangen met de herintreding.

Kinderopvangregeling
De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden kinderopvang vergoeden. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u een beroep doen op deze kinderopvangplaatsen als u gaat werken of weer naar school gaat.

Werk
U kunt zelf direct naar werk zoeken via advertenties in de krant, het UWV-Werkbedrijf Maasland, de uitzendbureaus en via uw eigen netwerk. Ontvangt u reeds een uitkering van de gemeente, dan kunt u met uw vaste contactpersoon afspraken maken over de wijze waarop u aan werk geholpen kunt worden. Ook 'niet- uitkeringsgerechtigden' kunnen door de gemeente geholpen worden bij het vinden van een baan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U ontvangt al een uitkering
Ontvangt u reeds een uitkering van de gemeente? Dan kunt u met uw vaste contactpersoon bespreken wat uw mogelijkheden zijn om weer aan het werk te komen en welke voorzieningen (scholing, training, kinderopvang, reiskosten etc) daarvoor nodig zijn. De afspraken worden vastgelegd in een traject plan, welke ook door u wordt ondertekend. De gemeente kan voor het uitvoeren van het trajectplan bij verschillende reïntegratiebedrijven inkopen.

U ontvangt geen uitkering of inkomsten uit arbeid
Bent u een 'niet-uitkeringsgerechtigde' dan moet u zich inschrijven bij het CWI. Het CWI geeft uw belangstelling om (weer) aan het werk te gaan door aan de gemeente. De gemeente bekijkt of zij u kunnen helpen bij het vinden van werk en schakelen daarbij een reïntegratiebedrijf in. U tekent een trajectovereenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl