Grafsteen of gedenkteken plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag op een graf een grafsteen of gedenkplaat plaatsen. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.

Wilt u een gedenkteken op een openbare plek plaatsen? Bijvoorbeeld voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld? Dan hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Grafsteen of gedenkplaat op een graf

De steenhouwer vraagt de vergunning voor u aan. Ook de begrafenisondernemer kan dit voor u doen. U mag de vergunning ook zelf aanvragen. Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de maten
  • het soort materiaal
  • de tekst
  • op welk graf u de grafsteen of gedenkplaat wilt plaatsen

Gedenkteken langs de weg of op een andere openbare plek

Uw gedenkteken mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. U vraagt toestemming aan de wegbeheerder. De gemeente kan u vertellen wie de wegbeheerder is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl