Graafmelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een graafmelding bij het Kadaster betekent niet dat u ook meteen toestemming hebt om te graven.

Daarvoor moet u contact opnemen met de beheerder van de grond, bijvoorbeeld met de gemeente of de provincie of met de eigenaar.

Als u machinaal gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een Graafmelding bij het Kadaster te doen. Hiermee:

  • helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen;
  • draagt u bij aan de veiligheid van de graver.

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding.
 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De informatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding bij het Kadaster.

  • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding.
  • Als u regelmatig een melding doet, dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruik maken van Mijn Kadaster.

Als de graaflocatie in een veiligheidsgebied ligt, dan geldt een andere procedure.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten van de graafmelding staan vermeld op de website: www.kadaster.nl .

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over de melding / aanvraag vergunning kabels en leidingen

Voor een melding of aanvraag ter verkrijging van een instemmingbesluit of vergunning voor werkzaamheden van de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen dient u een melding in te dienen bij de gemeente Landerd, zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid en artikel 6, tweede lid AVOI.

Hoe doet u een melding of aanvraag?

Deze melding moet u via het MOOR-platform indienen. U kunt hiervoor een account aanmaken via de website van MOOR, http://moorwerkt.nl .

Waar vindt u de regels voor het leggen van kabels en leidingen in de gemeente Landerd?

Alle relevante informatie staat op de gemeentelijke website onder:  Kabels en leidingen leggen in openbare grond.

Onder de kop "Openbare documenten" kunt u het handboek en de legestabel vinden.