Godsdienstonderwijs, subsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wij verlenen geen subsidie voor godsdienstonderwijs, dit is niet opgenomen in de Algemene subsidieverordening van de Gemeente Landerd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Openbare scholen met docenten godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs krijgen subsidie van de rijksoverheid. Krijgt uw school al deze subsidie? Dan kan de gemeente besluiten dat u geen gemeentelijke subsidie (meer) krijgt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl