Gezondheidsvoorlichting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente moet zorgen voor goede gezondheidszorg en informatie over gezond leven. Hiervoor heeft de gemeente een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) ingesteld.

Hebt u vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen? Dan kunt u ook terecht bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor informatie over gezondheidsopvoeding kunt u zich richten tot de GGD Hart voor Brabant, telefoonnummer 073-4636443.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl