Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

In onze gemeente kunt u de plechtigheid laten voltrekken in het gemeentehuis van Landerd of het raadhuis te Schaijk. Verder op iedere locatie in onze gemeente. Dit na voorafgaande toestemming.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • welke ambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor het vastleggen van de partnersschapdatum, wij sturen dan het meldingsformulier naar u toe. Deze kan met de documenten die nog nodig zijn naar ons teruggestuurd worden.

U hoeft hiervoor niet meer persoonlijk langs te komen.

U kunt ons bereiken op 0486-458111.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.

Informeer eerst welke documenten er nodig zijn, vaak is het niet nodig om nog aktes op te vragen.

De openingstijden van de Burgerlijke Stand zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

KOSTEN
 

Voor het registreren van een partnerschap in het gemeentehuis te Zeeland of het raadhuis in Schaijk zijn de volgende tarieven van toepassing;

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur; € 370,20

Vrijdag tussen 09.00 en 17.00; € 435,35

Zaterdag tussen 11.00 en 15.00; € 817,65

Het tarief bedraagt ter zake van het registreren van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis in Zeeland of de raadszaal in Schaijk;

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur; € 370,20

Vrijdag tussen 09.00 en 17.00; € 435,35

Zaterdag tussen 11.00 en 15.00; € 817,65

Voor de eventuele huur van de ruimte voor de huwelijksvoltrekking dienen de kosten rechtstreeks aan de eigenaar/beheerder te worden voldaan.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een ander door de gemeente aangewezen ruimte gelden de tarieven zoals is aangegeven onder voltrekking huwelijk of partnerschap.

Gratis partnerschapsregistratie
Vanaf juni 2009 kan er in de gemeente Landerd alleen een kosteloze partnerschapsregistratie worden voltrokken voor personen die op of onder de geldende bijstandsnorm leven.

Dat moet worden aangetoond met een zogenaamd bewijs van onvermogen (een verzoek kosteloze huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie). Als het bovengenoemde bewijs overlegd kan worden, krijgen deze personen een zelfde partnerschapsceremonie als betalende paren.

Trouwboekje:

Gewone uitvoering € 27,05

Luxe uitvoering € 36,80

U vindt hier informatie over: "Openbare documenten"

Openbare documenten

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.