Gemeentegrond gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken.
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Ter erkenning van het eigendomsrecht eenmalig € 0,45.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl