Gemeentegrond gebruiken, toestemming

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Ter erkenning van het eigendomsrecht eenmalig € 0,45.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl