Geluidsoverlast veroorzaken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u verwacht veel geluid te veroorzaken tijdens bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of een evenement, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente kan bepaalde regels meegeven met de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

  • Omwonenden van tevoren informeren wanneer u de werkzaamheden uitvoert of het evenement plaatsvindt.
  • De tijden waarop geluidsoverlast ontstaat zoveel mogelijk beperken.
  • Als er een andere manier is die minder geluidhinder oplevert, het op deze manier doen.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Hiervoor kunt u de legesverordening raadplegen

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl