Exploitatieovereenkomst

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld riolering, wegen, verlichting en het bouwrijp maken van grond.

De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem contact op met de gemeente als u hierover meer informatie wilt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl