Eigendomsgegevens, kopie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u onroerend goed verkoopt (een stuk grond of een pand) dan moet u beschikken over de eigendomsgegevens zoals ze bij het Kadaster zijn vastgelegd.

Eigendomsgegevens zijn gegevens waaruit blijkt van wie een stuk grond of een gebouw is. Verkoopt u onroerend goed zoals een stuk grond of een gebouw? Dan hebt u deze gegevens nodig. Bij het Kadaster kunt u een kopie krijgen van deze gegevens.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor een rechtsgeldige overdracht van onroerende zaken heeft u een eigendomsbewijs nodig. De overdracht vindt plaats via een door de notaris opgestelde notariële akte. Deze akte wordt ingeschreven in het (openbare) register. Dit register is in te zien bij het kadaster Eindhoven.

U kunt hiervoor terecht bij het Kadaster Eindhoven, Kennedyplein 101, 5611 ZS Eindhoven. telefoon 088 - 1832005, bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur of www.kadaster.nl

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt eigendomsgegevens van onroerende zaken inzien en opvragen bij het Kadaster. Voor een snelle afhandeling is het wenselijk dat u beschikt over het kadastrale nummer van het perceel.

U kunt hiervoor terecht bij het Kadaster Eindhoven, Kennedyplein 101, 5611 ZS Eindhoven. telefoon receptie :088-1832005 of www.kadaster.nl

Heeft u een DigiD? Dan kunt u de gegevens ook opvragen via MijnOverheid.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl