Bouwwerk, gereedmelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Hebt u volgens de regels gebouwd? Dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u klaar bent met het bouwwerk en dat u het wilt gebruiken. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Doe de melding schriftelijk. Zo kunt u laten zien dat u zich aan uw meldingsplicht hebt gehouden.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl