Bouw en verbouw, toezicht

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te bouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De toezichthouders van de gemeente hebben de volgende rechten om goed te kunnen controleren:

  • Zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor een woning.
  • Zij mogen informatie opvragen.
  • Zij mogen zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken.
  • Zij mogen zaken onderzoeken. Bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

Vindt de gemeente dat er gebouwd wordt tegen de regels? Dan kan zij de bouw stoppen of de toegang tot het gebouw sluiten.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef het door aan de gemeente als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl