Bijzondere transporten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u een groot jacht of een recreatiewoning vervoeren binnen de gemeentegrenzen? Het is verboden om goederen te transporteren buiten de wettelijke transporteisen zoals de maximale lengte of breedte van het transport. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing op dit verbod krijgen. U kunt de transporteur vragen om de ontheffing bij de RijksDienstWegverkeer aan te vragen bij de RDW

info

Internetsite Tet.rdw.nl (kijk vervolgens onder de rubriek Centrale ontheffingverlening)

E-mail tetinfo@rdw.nl

telefoon 079-3458134

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De RijksDienstWegverkeer (RDW) verleent ontheffing indien

  • Het om incidenteel transport gaat.
  • Er geen alternatieven voorhanden zijn (bijvoorbeeld transport in delen).
  • U binnen de gemeente laadt en lost.

U kunt de ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het transport valt buiten de wettelijke transporteisen.
  • Er zijn geen alternatieven mogelijk (bijvoorbeeld transport in delen).
  • U laadt en lost binnen de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Een aanvraag kunt u indienen bij de RDW

info

Internetsite Tet.rdw.nl (kijk vervolgens onder de rubriek Centrale ontheffingverlening)

E-mail tetinfo@rdw.nl

telefoon 079-3458134

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl