Bijstand, verblijf in inrichting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u in een inrichting verblijft, krijgt u een lagere bijstandsnorm. Deze is bedoeld als zak- en kleedgeld. Met een inrichting wordt onder andere bedoeld: een kliniek, een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u 18, 19 of 20 jaar bent en in een inrichting verblijft heeft u geen recht op algemene bijstand omdat u volgens de wet een beroep kan doen op uw ouders. Als dit in uw situatie niet aan de orde is, kan u onder omstandigheden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Als u 21 jaar of ouder bent en in een inrichting verblijft, heeft u in principe recht op algemene bijstand. U moet dan wel aan de voorwaarden voor recht op algemene bijstand voldoen en u mag niet uitgesloten zijn van het recht op algemene bijstand.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijstand.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De hoogte van de algemene bijstand is afhankelijk van uw situatie:

  • als u een alleenstaande of alleenstaande ouder bent ontvangt u: € 343,18
  • als u gehuwd bent en u verblijft beide in een inrichting ontvangt u: € 558,13.

De genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en gelden per 1 januari 2015.

Als één van u in een inrichting verblijft en de ander niet, kunt u de hoogte van uw bijstand als volgt berekenen: de hoogte voor een alleenstaande in een inrichting (€ 343,18) + de hoogte voor een alleenstaande buiten een inrichting (hoogte afhankelijk van de leeftijd).

Als u niet alle dagen van de week in de inrichting verblijft, kan de gemeente de algemene bijstand op uw individuele situatie afstemmen.