Bijstand, uitkering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De bijstandsuitkering is voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals huur, eten en drinken. In het geval u zelf geen inkomen heeft en/of vermogen om zelf in deze kosten te voorzien kunt u zich melden voor een uitkering.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Waar moet u zijn?

U kunt zich mleden voor algemene bijstand (voor levensonderhoud) en ondersteuning bij het zoeken van werk bij de gemeente.

Wanneer komt u in aanmerking?
U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende criteria:

  1. U kunt niet in uw eigen inkomen voorzien, u heeft geen of parttime werk.
  2. U bent momenteel niet in staat om te werken, bijvoorbeeld als gevolg van een handicap.
  3. U kunt op geen enkele of slechts gedeeltelijk op een andere inkomensregeling, bijvoorbeeld de Werkloosheidswet (WW), of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) een beroep doen.

Overige criteria
Het recht op een uitkering is onlosmakelijk verbonden aan het recht op begeleiding bij reïntegratie. De gemeente heeft een contract gesloten met een instantie die u verder helpt in uw reïntegratieproces naar de arbeidsmarkt. Indien u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig heeft, dan wordt dat voor u geregeld. U moet algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden hoeft niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.

Houdt u er rekening mee dat de mate waarin u meewerkt aan uw reïntegratietraject mede bepalend kan zijn voor (de hoogte van) uw bijstandsuitkering. Tevens kan de uitkering worden verlaagd of stopgezet indien:

  • agressief of anderszins onwenselijk wordt opgetreden;
  • sprake is van fraude.

Vrijwilligerswerk
Indien u vrijwilligerswerk verricht dan ontlast u dat niet van de verplichting mee te werken aan reïntegratie in het arbeidsproces.

Eigen vermogen

  1. Als u alleenstaand bent dan mag u voor het ontvangen van een bijstanduitkering niet meer dan € 5.850,- eigen vermogen hebben. Als u gehuwd bent of alleenstaande ouder dan is dit bedrag € 11.700,-.
  2. Is uw vermogen hoger dan moet u eerst op een verantwoorde manier dit geld gebruiken voor de kosten van levensonderhoud. Dit heet interen. Er zijn verschillende manieren waarop vermogen kan en moet worden ingeteerd. Voor informatie over uw eigen situatie kunt u contact opnemen met het CWI.

Eigen woning

  1. Als u meer dan € 49.400,- eigen vermogen in uw woning heeft, en/of uw bijstandsuitkering bedraagt naar verwachting meer dan het netto minimum loon als gevolg van de noodzakelijke hypotheeklasten, dan krijgt u een bijstanduitkering in de vorm van krediethypotheek. Wanneer uw uitkering eindigt, bijvoorbeeld omdat u werk heeft gevonden of verhuist, moet u de ontvangen bijstandsuitkering bruto terugbetalen. Dit gebeurt ook wanneer u de woning verkoopt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u voldoet aan de voorwaarden van de melding kunt u een aanvraag indienen. U meldt zich voor een uitkering bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Bij de melding moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen. Indien de melding overgaat in een aanvraag dient u van u zelf en uw eventuele partner gegevens te overleggen met betrekking tot

-uw woon- en leefomstandigheden

-inkomen en vermogen

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente heeft acht weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. Er is pas sprake van een aanvraag wanneer de meldingsperiode is afgerond.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Lever de gevraagde informatie in een keer aan, dan wordt uw aanvraag snel afgehandeld.

De hoogte van uw uitkering vindt u bij de rijksoverheid.