Bijstand, instelling of tehuis

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u 21 jaar of ouder bent en voor meer dan 3 maanden naar een zorginstelling, verpleegtehuis, revalidatiekliniek of andere instelling gaat, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Deze bijstandsuitkering bestaat uit zak- en kleedgeld.

Als u al bijstand krijgt wanneer u naar de instelling of het tehuis gaat, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd. U hoeft dan namelijk sommige kosten (zoals eten) niet meer zelf te betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het aanvragen van bijstand in een instelling of tehuis gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. U bent gelijkgesteld met een Nederlander als u uit een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt. U bent ook gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of volgens de wet op een andere manier in Nederland mag wonen.
  • U woont in Nederland.
  • U hebt geen of niet genoeg eigen inkomen.
  • U hebt geen of niet genoeg eigen vermogen. Denk hierbij aan uw spaargeld, koophuis en auto.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • De instelling waar u zit, is geen gevangenis of tbs-kliniek. 
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij de gemeente.

Als u al bijstand krijgt, geeft u zo snel mogelijk aan de gemeente door dat u voor meer dan 3 maanden naar een instelling of tehuis gaat.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de bijstandsuitkering krijgt.

Voorschot

Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u een voorschot van de gemeente. U blijft het voorschot ontvangen tot er een besluit is genomen door de gemeente of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De hoogte van de algemene bijstand is afhankelijk van uw situatie:

  • als u een alleenstaande of alleenstaande ouder bent ontvangt u: € 343,18
  • als u gehuwd bent en u verblijft beide in een inrichting ontvangt u: € 558,13.

De genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en gelden per 1 januari 2015.

Als één van u in een inrichting verblijft en de ander niet, kunt u de hoogte van uw bijstand als volgt berekenen: de hoogte voor een alleenstaande in een inrichting (€ 343,18) + de hoogte voor een alleenstaande buiten een inrichting (hoogte afhankelijk van de leeftijd).

Als u niet alle dagen van de week in de inrichting verblijft, kan de gemeente de algemene bijstand op uw individuele situatie afstemmen.