Bijstand, heronderzoek

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente doet een heronderzoek als u een bijstandsuitkering krijgt. Dit doet zij om te bekijken of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook bekijkt de gemeente regelmatig hoe het met u gaat bij het vinden van werk.

Krijgt u een uitkering? Dan kan de gemeente u vragen een heronderzoeksformulier in te vullen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek.

Bij een heronderzoek onderzoekt de gemeente onder andere het volgende:

 • Krijgt u nog de juiste uitkering?
 • Is uw inkomen op de juiste manier in mindering gebracht?
 • Is uw vermogen juist vastgesteld?
 • Zijn uw persoonlijke omstandigheden veranderd waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen?
 • Is er werk voor u te vinden?
 • Hoe kunt u zo snel mogelijk weer een eigen inkomen krijgen?
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Onderzoek naar uw recht op uitkering

 • U krijgt een heronderzoeksformulier.
 • U vult de gegevens in en zorgt voor de gevraagde informatie.
 • Stuur het formulier met bewijsstukken terug naar de gemeente.

Onderzoek naar uw vooruitgang bij vinden van werk

 • U krijgt een heronderzoeksformulier en een uitnodiging voor een gesprek. Het gesprek vindt plaats bij de gemeente of bij u thuis.
 • U vult de formulieren in en ondertekent ze.
 • In het gesprek bespreekt u alle informatie die voor uw uitkering van belang is.

Besluit van de gemeente

U krijgt een brief over de uitslag van het heronderzoek.

Zijn er geen veranderingen? Dan hoeft u niets te doen. Zijn er wel veranderingen? Dan staan in de brief uw nieuwe rechten en plichten. Bij de brief kan een uitstroomcontract zitten. Daar moet u zich aan houden. Bij het volgende heronderzoek controleert de gemeente dit.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Onderzoek naar uw recht op uitkering

 • uw inschrijvingsbewijs van het UWV
 • volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier
 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
 • eventuele recente scholingsresultaten

Onderzoek naar uw vooruitgang bij vinden van werk

 • uw inschrijvingsbewijs van het UWV
 • volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier
 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
 • eventuele recente scholingsresultaten
 • bewijzen van huurbetaling
 • eventueel recente echtscheidingspapieren (als dit nog niet bekend is bij het UWV)
 • bewijzen van de hoogte van de huur
 • bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl