Bijstand, heronderzoek

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij een heronderzoek bekijkt de gemeente onder andere:

 • of u nog de juiste uitkering krijgt;
 • of uw eventuele inkomen (bijvoorbeeld alimentatie) op de juiste manier van uw uitkering is afgetrokken;
 • of uw eigen vermogen goed is bepaald;
 • of uw persoonlijke situatie is veranderd, waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen;
 • of er werk voor u te vinden is;
 • hoe u zo snel mogelijk weer betaald werk kunt vinden, zodat u geen uitkering meer nodig hebt.

U bent verplicht om mee te werken aan een heronderzoek. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U krijgt een heronderzoeksformulier.
 • U vult het formulier in en zorgt voor de gevraagde informatie.
 • U stuurt het formulier met bewijsstukken terug naar de gemeente.

Onderzoek werk vinden

 • U krijgt een heronderzoeksformulier en een uitnodiging voor een gesprek. 
 • U vult het formulier in.
 • In het gesprek bespreekt u onder meer wat u doet om werk te vinden en hoe de gemeente u hier eventueel mee kan helpen.

Besluit van de gemeente

 • U krijgt een brief over de uitslag van het heronderzoek.
 • Als er veranderingen zijn, staan in de brief uw nieuwe rechten en plichten. 
 • Bij de brief kan een plan van aanpak zitten. In dit plan van aanpak staan de afspraken over hoe u zo snel mogelijk betaald werk kunt vinden. U moet zich aan deze afspraken houden. Bij het volgende heronderzoek controleert de gemeente dit.

Als u het niet eens bent met de uitslag van het heronderzoek, kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Onderzoek naar uw recht op uitkering

 • uw inschrijvingsbewijs van het UWV
 • volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier
 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
 • eventuele recente scholingsresultaten

Onderzoek naar uw vooruitgang bij vinden van werk

 • uw inschrijvingsbewijs van het UWV
 • volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier
 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
 • eventuele recente scholingsresultaten
 • bewijzen van huurbetaling
 • eventueel recente echtscheidingspapieren (als dit nog niet bekend is bij het UWV)
 • bewijzen van de hoogte van de huur
 • bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl