Betoging of demonstratie houden, melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit, tenminste 48 uur van te voren, bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het is belangrijk dat de bijeenkomst de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom tijdig met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bepaalde maatregelen, zoals dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten op motoren.

Wanneer mag de gemeente een manifestatie verbieden?

 • U hebt uw manifestatie te laat gemeld bij de gemeente
 • U hebt de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven
 • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid
 • Om te voorkomen dat ongeregeldheden ontstaan
 • Om de gezondheid te beschermen

De inhoud van een manifestatie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U meldt uw manifestatie bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 48 uur voordat u de bijeenkomst houdt. Geef de gemeente de volgende gegevens:

 • uw naam en adres
 • het doel van de bijeenkomst
 • datum van de bijeenkomst
 • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
 • de plaats en/of de route
 • aantal personen dat u verwacht
 • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de bijeenkomst. De gemeente kan uw manifestatie ook verbieden.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Grondrecht

De vrijheid van betoging en vergadering is een grondwettelijk recht in Nederland. Enige voorwaarde is dat u de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers niet in gevaar brengt. Hierop moet de gemeente letten, vandaar dat u dit moet melden.

Wat is een manifestatie?

Een manifestatie is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk gedeelde gedachten, gevoelens of wensen op religieus, politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een manifestatie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan.