Beschermd wonen (Wmo)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig hebt bij het wonen.

Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Al u veel, van elkaar verschillende, problemen hebt kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Uw gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geeft u dan ook het besluit hierover. Als u in aanmerking komt dan geeft deze gemeente ook de voorziening aan u.
De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u gebruik wil maken van beschermd wonen, dan geeft u dit aan bij de gemeente. U geeft aan welke problemen u heeft.

De gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren. Als uw gemeente de taken heeft uitbesteed aan een andere gemeente dan kunt u toch melding maken bij uw eigen gemeente. Uw eigen gemeente zorgt er dan voor dat uw melding bij de andere gemeente terecht komt.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl