Belastingen en heffingen, teruggave

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U kunt hierover informatie verkrijgen bij de BSOB via telefoonnummer 088-5510000 of info@bs-ob.nl

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel) komt nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

U vertrekt uit de gemeente:

Indien u de gemeente verlaat, heeft u recht op ontheffing voor de

  1. Afvalstoffenheffing.
  2. Rioolheffing

U verhuist binnen de gemeente:

Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt in principe afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of indien u inwonend wordt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor kwijtschelding van belastingen kunt een formulier verkrijgen via BSOB , via telefoonummer 088-5510000 via het contactformulier.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl