Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt.

Niet alle belastingen vallen onder de kwijtscheldingsregeling. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing wel, maar bijvoorbeeld de bouwleges niet.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij het Belastingsamenwerking (BSOB) telefoonummer 088-5510000 of via het contactformulier.

Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Gegevens over:

  1. De hoogte van uw inkomen.
  2. Het saldo van uw lopende rekening.
  3. Het saldo van uw spaarrekening.
  4. De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie.
  5. De eventuele huur- en zorgtoeslag.
  6. Uw leningen.
  7. Uw woonkosten.
  8. Uw auto.

Stuur de meest recente gegevens mee met de aanvraag

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen.