Belastingen, betalingsregeling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u gemeentelijke belastingen moet betalen, kunt u dit in 2 termijnen doen.  Kunt u uw belasting niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de BSOB.  Gaat deze akkoord, dan krijgt u uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen.

Ook kunt een automatische incasso aanvragen bij de BSOB via telefoonnummer 088-5510000 of via het contactformulier http://www.bs-ob.nl/formulier.aspx.

 De aanslagen worden dan in maandelijkse bedragen geincasseerd.

 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling en onder welke condities u de regeling krijgt. U moet wel voor het vervallen van de eerste betalingstermijn uw verzoek hebben ingediend bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt bij de BSOB een verzoek indienen. Dit kan via telefoonnummer 088-5510000 of via het contactformulier

Als u aan de voorwaarden voldoet wordt uitstel verleend en indien mogelijk wordt een betalingsregeling afgesproken. Afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

1. Recente bankafschriften

2. Gegevens inkomen en vermogen

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voorkom dat u aanmaningskosten moet betalen en dien het verzoek in voordat de eerste betalingstermijn is verstreken.