Baatbelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In de gemeente Landerd wordt geen baatbelasting geheven.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Voorbeeld van veel voorkomende baatbelasting

Vooral boerderijen buiten de bebouwde kom zijn vaak nog niet aangesloten op het riool. Als de gemeente die riolering gaat aanleggen, betekent dat een grote financiële investering. Vaak zal een gemeente een deel van deze kosten bij de bewoners zelf in rekening brengen. In zo'n geval ontvangen de eigenaren een aanslag baatbelasting omdat zij baat hebben bij de aangelegde voorziening.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Als u tussentijds uw huis verkoopt en de baatbelasting is nog niet afbetaald, dan zal de nieuwe eigenaar hiermee worden geconfronteerd. Om onenigheid te voorkomen, raden wij u aan de koper van uw woning hierover vooraf te informeren.

In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen. Meer informatie hierover kunt u bij de gemeente krijgen.