Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via  de BSOB of via telefoonnummer 088-5510000.

of via het digitale loket via de link : https://mijnbelastingen.bs-ob.nl/digid.info.php

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De belasting bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak:

a. bij bewoning door twee of meer personen € 20,95
b. bij bewoning door een alleenwonende € 13,45

Voor het op verzoek verstrekken van extra mini-containers -
per container per kalendermaand of gedeelte daarvan € 22,20

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Voor informatie kunt u contact opnemen met de BSOB via deze link www.bs-ob.nl

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl