Afval, plastic, blik en drinkpakken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente moet ervoor zorgen dat kunststof en plastic afval, drankenkartons en metalen wordt gescheiden van het andere afval. U dient uw afval in de speciale afvalzakken voor PMD producten te stoppen. PMD staat voor:

  • plastic,
  • metalen verpakkingen (denk aan blikjes) en
  • drankenkartons (denk aan drinkpakken)

Plastic:

  • plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, plastic tubes, potjes, deksels, zakken en folies. Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Plastic doppen mogen op de flessen blijven zitten.

Metaal:

  • frisdrankblikjes, blikjes van honden- en kattenvoer, soep- en groenteblikken, metalen deksels, tubes en doppen, aluminium schaaltjes en bakjes. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

Drankenkartons:

  • pakken voor sap en zuivel zoals melk, yoghurt, vla, e.d., drinkpakjes voor kinderen. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

De gemeente haalt deze zakken op vaste tijden huis-aan-huis op. Deze manier van ‘PMD’ inzamelen is beter voor het milieu en bespaart geld.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De verpakkingen moeten leeg zijn! Stop er dus ook geen ander plastic verpakkingsafval in, anders kan het afval niet goed worden gesorteerd en gescheiden. Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal zo klein mogelijk wordt gemaakt (lucht eruit) en dat zoveel mogelijk verpakkingsafval afval in één pmd-zak wordt gedaan. Verzocht wordt de volle zakken op de inzameldag uiterlijk om 07.00 uur aan te bieden op de plaats waar ook de afvalcontainer wordt aangeboden. Bij een sterke wind dienen de afvalvalzakken zo te worden aangeboden dat de wind er weing vat op heeft en de zakken voor de inzamelaar toch goed zichtbaar zijn. Verzocht wordt de zakken niet aan vaste objecten (zoals hekjes, poortjes etc.) te hangen. Indien meerdere zakken worden aangeboden, wordt geadviseerd deze aan elkaar vast te knopen.

De speciale PMD-zakken zijn gratis verkrijgbaar bij:

- het gemeentehuis, Kerkstraat 39 te Zeeland, geopend op ma. t/m vr. van 09.00 tot 12.00 uur, 
  tevens tijdens de opening van het bureau Burgerzaken op dinsdag van 16.30 tot 18.30 uur;
- de gemeentewerf, Runstraat 59a te Schaijk, geopend op ma. woe. en vr. van 08.00 tot 12.00 uur;
- de dorpshuizen, tijdens de openingstijden, te weten:
   * dorpshuis Het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20 te Reek;
   * dorpshuis De Phoenix, Past. van Winkelstraat 11 te Schaijk;
   * gemeenschapshuis De Garf, Kerkstraat 35 te Zeeland.
De inzameldienst van de gemeente Oss zamelt de zakken 1x per 4 weken huis-aan-huis, op maandag, in.  In de zomerperiode (juli t/m september) worden de zakken 1 x per 2 weken op maandag opgehaald. Op de jaarlijkse afvalwijzer staat wanneer de afvalzakken  worden ingezameld. > Bekijk de afvalwijzer

 


 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Zie onderstaande wel/niet lijst waarin je kunt vinden wat onder Plastic Metalen Drankenkartons (PMD) valt.

Biedt de volle zakken op de dag van inzameling uiterlijk om 07.00 uur aan op de plaats waar ook de grijze en groene container wordt aangeboden (containerverzamelplaats). Te laat aangeboden zakken kunnen (uiteraard) niet worden ingezameld.

Voor klachten of vragen over het ophalen van de afvalzakken dient u rechtstreeks contact op te nemen met de gemeente Oss: tel. 14 0412.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Het bedrijfsleven, verenigd in Nedvang (Nederland Van Afval Naar Grondstof), betaalt voor de gescheiden inzameling en recycling. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling, op- en overslag, sorteren en vermarkten van het ingezamelde PMD-afval. De gemeente kijkt dan ook zeer kritisch naar de inhoud van de aangeboden zakken. Zakken met onjuist aangeboden verpakkingsafval worden niet meegenomen. Dit om te voorkomen dat de gemeente met hoge kosten wordt opgezadeld. Het volume van uw overige afval zal door de consequente scheiding behoorlijk afnemen. Gooi geen ander afval in de grijze container in dat er niet in thuis hoort. Ook grof huisvuil, bruikbaar en onbruikbaar, wordt ratis aan huis opgehaald. Zie onder grof huisvuil. Daardoor worden kosten bespaard op de verwerkingskosten van het restafval. Dit komt tot uiting in de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Door het scheiden van afval, kunnen meer afvalstoffen hergebruikt worden en hoeft minder (rest-)afval te worden verbrand. Dit is duurzamer en beter voor het milieu.

Voor informatie van de gemeente Landerd, kunt u terecht bij de Afdeling Ruimte,  dhr. J. Cranen, telefoonnummer 0486-458111; email: Jos.Cranen@landerd.nl.

Voor klachten of vragen over het ophalen van de afvalzakken dient u rechtstreeks contact op te nemen met de gemeente Oss: tel. 14 0412.