Afval, oud papier

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt oud papier op verschillende wijzen kwijt. Zo kunt u het wegbrengen naar het gemeentelijk afvalstation (milieustraat). Ook wordt het oud papier op vaste tijden in de gemeente opgehaald.

Wilt u zelf (namens een maatschappelijke, culturele of sportieve instelling) oud papier inzamelen, dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig.

NB. Naast het aanbieden van oud-papier op het gemeentelijk afvalstation (milieustraat te Oss), kunt u oud-papier aanbieden op de gemeentewerf te Schaijk.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Men mag oud papier inzamelen, indien men in het bezit is van een inzamelingsvergunning oud papier. Het betreft hier zowel inzamelingen waarvan de opbrengst bestemd is voor liefdadigheidsdoelen, als inzamelingen die in het eigen belang gedaan worden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Op grond van de gemeentelijke Afvalstoffenverordening dient er voor het inzamelen van oud papier een vergunning aangevraagd te worden.
De gemeente beoordeelt alle aanvragen aan het begin van het kalenderjaar na het jaar waarin de aanvraag is gedaan. De vergunning bevat voorschriften omtrent de data waarop ingezameld mag worden, in welke straten en/of lokaties ingezameld mag worden en de manier waarop dat plaatsvindt. De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA te Zeeland. Stappen en doorlooptijd

1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens compleet en correct zijn.
2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
4. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
5. De aanvrager ontvangt vervolgens wel of niet een inzamelingsvergunning oud papier.

De doorlooptijd is afhankelijk van het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend. Alle aanvragen worden zo mogelijk aan het begin van elk kalenderjaar beoordeeld.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Wilt u geld voor uw vereniging inzamelen door het ophalen van oud papier, dan levert u bij de gemeente een verklaring in met daarin de volgende gegevens:

 • Naam en adres van de betreffende instelling.
 • De reden voor de inzameling.
 • Plaats, datum en tijdstip van de gewenste inzameling.
 • De inzamelmethode.
 • De inzamelroute.

In geval dat u (als inwoner) naar de Milieustraat te Oss gaat om oud-papier af te leveren: een legitimatiebewijs.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De aanvraag van een inzamelingsvergunning oud papier is gratis.
Tevens is het aanbieden van oud-papier op de milieustraat te Oss en op de gemeentewerf te Schaijk én bij de periodieke ophaling aan huis door een vereniging, gratis.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Wel bij het oud papier

 • cadeaupapier
 • computeruitdraaien
 • eierdozen
 • enveloppen
 • kartonnen verpakkingen
 • kranten
 • papieren verpakkingen
 • papiersnippers
 • reclamedrukwerk
 • schrijfpapier
 • telefoongidsen
 • tijdschriften

Niet bij het oud papier

 • behang
 • carbonpapier
 • foto's
 • papier dat bedekt is met folie
 • frisdrankverpakkingen
 • keukenrollen (vuil)
 • koffiefilters (vuil)
 • sanitairpapier (vuil)
 • verontreinigd (vuil) papier
 • wc-papier (vuil)
 • zuivelverpakkingen