Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders;
 • nationaliteit;
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • overlijden;
 • inschrijving in de BRP;
 • verblijfplaats (adres);
 • kinderen;
 • verblijfstitel (als u uit een ander land komt);
 • gezagsverhouding en curatele;
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart);
 • kiesrecht.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de gemeente om uw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek.
 • Laat zien dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld in een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout vermeld staan.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een document waarop uw foute gegevens staan.
 • Een officieel document waarop de juiste gegevens staan,¬†bijvoorbeeld een huwelijksakte.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan.
 • De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens zijn aangepast.
 • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl