Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Staan uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd? Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders
 • nationaliteit
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • overlijden
 • inschrijving in de BRP
 • verblijfplaats (adres)
 • kinderen
 • verblijfstitel (als u uit een ander land komt)
 • gezagsverhouding en curatele
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
 • kiesrecht
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente om uw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek. Laat zien dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld in een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout vermeld staan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een document waarop uw foute gegevens staan
 • een officieel document waarop de juiste gegevens staan,¬†bijvoorbeeld een huwelijksakte
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan. De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens aangepast zijn. Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl