Verklaringen uit de gemeentelijke administratie zoals afschriften en uittreksels