Participatiewet

De overheid wil meer mensen aan het werk krijgen. Om dat te bereiken laten we de huidige Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (wsw) en een deel van de Wajong opgaan in de Participatiewet.

Wat verandert er

U gaat als Wajonger onder de nieuwe Participatiewet vallen als u een  jonggehandicapte bent die wel kan werken.

In de andere bestaande gevallen en nieuwe gevallen verandert er niets:

  • Mensen die nu al een wajong uitkering hebben en kunnen werken blijven bij het UWV
  • Mensen die vanaf 1 januari 2015 volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn komen ook bij het UWV

De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (wsw) waardoor er geen nieuwe mensen meer kunnen instromen. Als u op dit moment al werkt met een sw-indicatie dan houdt u uw rechten. Er is echter geen nieuwe instroom meer mogelijk.

Werkgevers en overheid maakten afspraken om extra arbeidsplaatsen vrij te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten compenseren werkgevers met loonkostensubsidie als iemand niet in staat is het minimumloon te verdienen door een arbeidsbeperking. De overheid gaat zelf ook extra banen scheppen.