(Openbaar) vervoer/ buurtbus

Openbaar vervoer

Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar een school die speciaal voor hem/haar geschikt is, maar die veel verder weg ligt? De gemeente vergoedt in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind naar school. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school van de gewenste richting. Neem voor uitgebreide informatie contact met ons op (0486-458111)

Vervoersvoorzieningen Gehandicapten/ouderen

Hebt u een psychische of lichamelijke beperking waardoor u zich niet of onvoldoende lokaal kunt verplaatsen met een vervoermiddel? Dan kunt u bij de gemeente vragen om een vervoersvoorziening (telefoonnummer 0486-458111).