Onderwijs

Basisscholen, speciaal en voortgezet onderwijs

Een overzicht van de basisscholen, speciaal en voortgezet onderwijs in Landerd vindt u in de digitale gemeentegids.

Schoolvakantie

Op www.schoolvakanties-nederland.nl kunt u raadplegen wanneer de schoolvakanties zijn vastgesteld.

Onderwijs voor volwassenen

Volwassenen met weinig opleiding hebben de mogelijkheid een studie te volgen. Dit vergroot hun zelfredzaamheid en er ontstaan voor hen betere kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente Landerd heeft hiervoor een contract afgesloten met ROC de Leijgraaf.

Ook de inburgeringscursussen worden door het ROC verzorgd.