Voortgang inrichting openbare ruimte Centrumplan Schaijk

Dit item is verlopen op 05-01-2019.

De inrichting van de openbare ruimte in het centrumplan Schaijk vordert gestaag. De meeste bouwhekken zijn inmiddels verwijderd en is te zien hoe mooi het centrum aan het worden is. Maar we zijn nog niet klaar. Deze maand zijn er nog werkzaamheden aan het Europaplein vanaf het plein tot en met de voorzijde van winkel HAKU en aan het gedeelte van het parkeerterrein bij Emté nabij de Pastoor van Winkelstraat.

In januari 2019 gaat Wetering verder met de bestrating aangrenzend aan bouwdeel 1 aan de kant  van de Pastoor van Winkelstraat en vinden er diverse afrondende werkzaamheden plaats verspreid in het centrum.

De kruising Pastoor van Winkelstraat en Europaplein en het gedeelte van de rijbaan Europaplein tot voorzijde winkel HAKU wordt naar verwachting medio april 2019 aangepakt. Een en ander afhankelijk van de afbouwwerkzaamheden van bouwdeel 1.

In januari worden ook de bomen en beplanting aangebracht en boomroosters gelegd. Vervolgens worden banken en prullenbakken geplaatst.

centrum Schaijk