Uit de raad...

Dit item is verlopen op 11-05-2019.

Op woensdag 17 april en donderdag 18 april houdt de gemeenteraad voorbereidende vergaderingen. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk.

Op woensdag 17 april staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Startnotitie Regionale Energietransitie Noordoost Brabant
  • Ambitiebepaling duurzaamheid
  • Bestemmingsplan Munstraat 14-14a Schaijk

Op donderdag 18 april staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Beleidsnotitie burgerparticipatie
  • Handhavingsprogramma 2019

De volgende raadsvergadering is op donderdag 16 mei.

Bekijk de volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken. U kunt deze ook bekijken via de gratis app.

De vergadering is openbaar.

De raadsvergadring begint om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. U kunt de voorbereidende- en raadsvergaderingen beluisteren.

Wilt u de vergadering bezoeken?

Of gebruik maken van het inspreekrecht? Neem dan contact op met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.