Samen Landerd, Samen Beter: Clasien Sanders

Samen Landerd, Samen BeterDe werkgroepen van Samen Landerd, Samen Beter schrijven regelmatig over wat hen bezig houdt. Deze keer de beurt aan Clasien Sanders van Samen Erbij. Zij stelt zich graag aan u voor.

Wie ben ik?

Clasien SandersIk ben Clasien Sanders, praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk uit Schaijk. In mijn werk heb ik, net als mijn collega Marina van Boxtel, te maken met een aantal inwoners van Schaijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ouderenzorg. We komen in ons werk diverse vormen van eenzaamheid tegen.

Voor ons is het erg belangrijk om te weten hoe de sociale kaart eruit ziet en hoe we er mee kunnen werken. Voor mij was het daarom vanzelfsprekend om namens de praktijk aan te sluiten in deze werkgroep.

Wat kan de werkgroep Samen erbij voor u betekenen?

Alle leden van de werkgroep hebben vanuit een eigen invalshoek te maken met inwoners van Landerd. De inwoners ervaren ieder op hun eigen manier eenzaamheid.

De werkgroep bestaat uit professionals maar ook vrijwilligers, van de K.B.O. bijvoorbeeld. Deze mix maakt ons sterk. Door als werkgroep kennis te maken met elkaar en onze krachten te bundelen is er een netwerk ontstaan. We zijn op de hoogte van elkaars kennis en kunde en weten we elkaar te vinden.

Met dit als basis zijn we aan de slag gegaan met vervolgvragen:

  • zijn de inwoners van Landerd, waarbij eenzaamheid een rol kan spelen, voldoende in beeld?
  • zijn wij als werkgroep voor de inwoners van Landerd voldoende in beeld?
  • hoe kunnen we onze inwoners ondersteunen en in hun kracht zetten om elkaar te vinden en sterker te maken?
  • hoe kunnen we elkaar laagdrempelig vinden en gebruik maken van elkaar?

Mooiste ervaring tot nu toe?

Als iemand met pensioen gaat kan het zijn dat diegene moeite heeft om daginvulling te vinden. Of om anderen te ontmoeten. Dan kunnen we op zoek gaan naar mogelijkheden die passen. Diegene maakt de stap en ervaart dat bijvoorbeeld de wandelgroep van de buurtsportcoach oké is. Deze persoon heeft gelopen, en er is contact geweest met andere wandelgroepmaatjes.

Dit alles, omdat een werkgroeplid van Samen Erbij mij wees op de positieve ervaringen van een wandelgroep uit Zeeland. Dat is toch prachtig!

Ook interesse?

We hebben nog veel te doen!  Spreekt het je aan ons te ondersteunen, heb je ideeën, aanvullingen of vragen? Laat je horen, het is zeer welkom.  Samen erbij, we hebben elkaar nodig!

Ik geef de pen door aan: Toos Franken, wijkverpleegkundige van de zorgcoöperatie Schaijk.