Onderzoek naar ervaringen met WMO

Dit item is verlopen op 07-03-2019.

De gemeente Landerd doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die zorg of een voorziening hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft u in 2018 ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen? Dan krijgt u begin februari een brief met een vragenlijst voor een onderzoek naar uw ervaringen met de Wmo.

Wat vragen we?

We vragen naar uw ervaringen met de Wmo over 2018. Hoe is er met uw hulpvraag omgegaan? Wat vindt u van de kwaliteit van de ondersteuning of de voorziening die u krijgt? Welk effect heeft de ondersteuning op uw leven?

Dienstverlening verbeteren door uw ervaringen

Geef uw mening door de vragenlijst in te vullen. Misschien zijn er dingen die u graag anders wilt. Wij gebruiken uw ervaringen om de dienstverlening, de zorg en voorzieningen in de toekomst voor u – en voor anderen – te verbeteren.

Tot slot

Uw deelname aan het onderzoek is vrijwillig. We verwerken alle informatie anoniem zodat deze niet herleid kan worden naar individuele personen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau ‘BMC Onderzoek’ in opdracht van de gemeente Landerd.