Nieuw digitaal aanvraag- en meldingsformulier evenementen

Dit item is verlopen op 18-05-2019.

Wilt u een evenement organiseren? Dan gebruikt hiervoor een digitaal formulier.

Alle andere formulieren worden vanaf 18 januari 2019 niet meer in behandeling genomen.

Categorie├źn evenementen

De evenementen hebben wij onderverdeeld in de categorie├źn:

Wat is een 0-evenement?

Een 0-evenement is een kleinschalige buurt- of straatactiviteit, zoals een buurtbarbecue. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig, maar is een kennisgeving (DigiD) voldoende. Wel moet u een routekaartje of situatietekening meesturen.

Wat is een A-evenement?

Is uw evenement of activiteit niet grootschalig of risicovol? Maar voldoet deze niet aan de voorwaarden voor een 0-evenement? Dan heeft u een vergunning voor een A-evenement (DigiD) nodig.

Hiervoor levert u in een draaiboek (Word 31kb) gegevens aan van bijv. alcoholverstrekking, verkeersmaatregelen e.d. Een situatietekening en/of plattegrond levert u altijd aan.

Wat zijn B- en C-evenementen?

B- en C-evenementen zijn grootschalig of risicovol. Hiervoor is altijd een vergunning (DigiD) nodig.

In het draaiboek levert u een situatietekening en/of plattegrond aan, maar ook gegevens van alcoholverstrekking, verkeersmaatregelen, beveiliging, calamiteiten e.d.

Melding meerjarenvergunning

Heeft u een meerjarenvergunning? Dan gebruikt u het meldingsformulier meerjarenvergunning(DigiD). U geeft op dit formulier aan of er wijzigingen zijn in het evenement, of u dranghekken/containers nodig heeft en welke verkeersmaatregelen geregeld moeten worden. Eventueel levert u een nieuwe plattegrond of situatietekening aan.