Informatiebijeenkomst aanpak asbestdaken en sloop agrarische bebouwing 21 mei

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Dinsdagavond 21 mei is er een bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken en sloop van agrarische bebouwing. De bijeenkomst is vooral interessant voor agrarische ondernemers in Landerd. Natuurlijk is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom! De avond begint om 19.30 uur en is bij Het Witte Huis in Zeeland. We organiseren deze bijeenkomst samen met de Provincie Noord-Brabant.

Verboden na 2024

In het buitengebied van de gemeente Landerd zijn er diverse (agrarische) ondernemers met één of meerdere bedrijfsgebouwen met een asbesthoudend dak. De rijksoverheid heeft bepaald dat asbestdaken na 2024 verboden zijn in Nederland. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk om de asbest te verwijderen.

De Provincie Noord-Brabant heeft Landerd aangewezen als een pilotgemeente.

De provincie onderzoekt efficiënte manieren van asbestverwijdering en geeft hier informatie over. Zo krijgt u tijdens de bijeenkomst onder andere informatie over Asbestschakel/Sloopschakel. De initiatiefnemers richten een coöperatie op in Zuid-Nederland, die zich naast asbest, ook op sloop van agrarische gebouwen richt.

Tijdens de bijeenkomst hoort u over:

  • Het belang van het op tijd vervangen van een asbesthoudend dak
  • Hoe u een asbesthoudend dak duurzaam kunt laten verwijderen en welke keuzes u daarbij kunt maken
  • De mogelijkheid om een nieuw dak tegelijk te voorzien van zonnepanelen
  • De mogelijkheid om niet uitsluitend het dak te vervangen, maar ook tot sloop van leegkomende stallen over te gaan
  • Hoe Asbestschakel/Sloopschakel u hierbij kan helpen
  • Informatie over mogelijke inzet van VABIMPULS (wat te doen met leegstaande stallen)

Graag ontvangen we een aanmelding als u wilt komen.

Meld u aan via dolf.derks@landerd.nl.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Dolf Derks op 0486-458 209 of via dolf.derks@landerd.nl.

banner info asbest afvoeren