Gratis App voor afval stopt per 1 januari 2018

Dit item is verlopen op 05-01-2018.

De gratis landelijk Recyclemanager app die vertelt wanneer het afval wordt opgehaald, waar een dichtstbijzijnde inleverpunt voor afval is en in welke afvalbak het afval hoort gaat stoppen per 1 januari 2018. De app wordt dan niet meer ondersteunt door onder andere Milieucentraal en Nedvang.

Voorlopig komt er geen nieuwe afval-app. Gebruikers van de recyclemanager app zullen vanaf half november bij het openen van de app een melding krijgen dat de app gaat stoppen voor de gemeente.

Afvalwijzer 2018

De papieren afvalwijzer 2018 blijft ongewijzigd bestaan en bevat alle belangrijke informatie over de inzameling van huishoudelijk afval in Landerd. In week 50 en 51 (van 11 december t/m 22 december) wordt de Afvalwijzer 2018 in de gemeente Landerd huis-aan-huis bezorgd.

Op de afvalwijzer staat een kalender met data waarop het restafval, GFT-afval en het PMD-verpakkingsafval wordt opgehaald. Aan de achterzijde van de afvalwijzer staat algemene informatie over verdere scheiding van huishoudelijk afval, zoals glas, papier, KCA en grof huishoudelijk afval. Oud papier wordt in Landerd opgehaald door verschillende verenigingen, dit is niet opgenomen in de afvalwijzer 2018.

Afvalwijzer website Landerd

De afvalwijzer 2018 komt ook op de website van de gemeente Landerd te staan.

Daar is verder alle informatie te vinden over het inzamelen van afval in de gemeente Landerd.