Evenement organiseren? Vraag op tijd uw vergunning aan!

Dit item is verlopen op 09-06-2019.

Wilt u een evenement of een feest organiseren in onze gemeente? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Soms kan het ook genoeg zijn dat u een kennisgeving bij de gemeente doet. Daarom is het belangrijk dat u op tijd een vergunning aanvraagt of een kennisgeving doet.

Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van te voren aan.

Bij de aanvraag moet u een draaiboek (docx, 43 KB) en een situatietekening meesturen. Als u ook een tent plaatst, moet u ook een plattegrondtekening van de tent meesturen.

Bij grote evenementen of evenementen met een hoog risico moet een aanvraag minimaal 14 weken van te voren bij de gemeente zijn ontvangen.

Voldoet uw evenement aan de voorwaarden van een 0-evenement (vergunningvrij)?

Dan moet u een minimaal 5 werkdagen van te voren een kennisgeving doen.

Heeft u een meerjarenvergunning?

Dan moet u elk jaar dat deze vergunning geldt, uw evenement minimaal 8 weken van te voren bij ons melden.

Voor het aanvragen van een vergunning gebruikt u het digitaal aanvraagformulier.

Ook voor kennisgevingen 0-evenementen en de meldingen meerjarenvergunningen is er een digitaal aanvraagformulier voor personen (via DigiD) en bedrijven (e-Herkenning).

Naar meer informatie over het organiseren van evenementen.

concert mensen met handen in de lucht