Monumenten

In de gemeente Landerd staan verschillende rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten (pdf, 647kB).

Subsidie onderhoudskosten

Bepaalde onderhoudskosten aan een gemeentelijk monument kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In de Subsidieverordening Instandhouding Monumenten Landerd is aangegeven voor welke onderhoudswerkzaamheden en onder welke voorwaarden subsidie kan worden toegekend.

Monumentencommissie

De gemeente Landerd heeft een monumentencommissie. De monumentencommissie adviseert over de instandhouding van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u meer informatie over de monumentencommissie? Neem dan contact op met ons op.