Mantelzorg

De gemeente stimuleert mantelzorg. Bijvoorbeeld door meer ondersteuning voor mantelzorgers te organiseren of door mee te denken over het inrichten van een mantelzorgwoning.

Als het mensen met een ondersteuningsbehoefte niet lukt om zelf ondersteuning te regelen, kunnen ze bij het Wmo-loket van de gemeente terecht. De gemeente kan dan een vrijwilligersorganisatie of een professionele organisatie inschakelen voor de nodige ondersteuning.

Heeft u vragen?

De consulent maatschappelijke ondersteuning van de gemeente kunt u bellen op telefoonummer 0486-458111, of mail naar info@landerd.nl