Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar een school die speciaal voor hem geschikt is, maar die veel verder weg ligt? De gemeente vergoedt in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind naar school. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school van de gewenste richting.