Waar kan ik terecht met vragen over jeugdhulp?

Vragen over opvoeden en opgroeien?

Vanaf 20 augustus 2018 kunt u met al uw vragen over opvoeden en opgroeien niet meer terecht bij het CJG, maar bij de jeugdverpleegkundige van de GGD en de preventiewerkers jeugd. Zij kunnen u zelf ondersteuning bieden of samen met u zoeken naar passende hulp.

schematische uitleg

Team preventie

Het team preventie bestaan uit preventiewerkers jeugd en de jeugdverpleegkundigen. Het team houdt zich bezig met collectieve preventie, community building en het bieden van ondersteuning.

Preventiewerkers Jeugd

Nettie en Tobias
Nettie en Tobias

Contactgegevens

Nettie Nabuurs

Tobias Jubbega

Jeugdverpleegkundigen

Esther en Suzanne
Esther en Suzanne

Contactgegevens

Esther Thijssen

Suzanne Hubers

Ons Welzijn

Het basisteam Jeugd en Gezin Boekel / Landerd  biedt hulp, voert regie en leidt naar gespecialiseerde jeugdhulp. Het team is te bereiken op: 088-374 25 25

Herindicatie jeugdhulp: uw contactpersoon van het Basisteam Jeugd en Gezin

Meer contactgegevens

Huiselijk geweld en kindermishandeling, Veilig Thuis : 0800-2000

Spoedeisende Zorg: 088 - 06 66 999