Onafhankelijke vertrouwenspersonen jeugdzorg

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers- kunnen een beroep op het vertrouwenswerk doen.

Wat doet het AKJ?

Het AKJ helpt vragen over de (rechts)positie, en/of problemen en klachten over het functioneren van jeugdzorgorganisaties snel, laagdrempelig en adequaat op te lossen. Het gaat hier om jeugdzorgorganisaties zoals Jeugdbescherming Brabant, jeugdhulp, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of het Basisteam Jeugd en Gezin.

De vertrouwenspersonen staan naast de cliënten. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen. Mocht dat volgens de cliënt niet voldoende zijn, dan kan hij zijn onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure (klachtencommissie Jeugdzorg). Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Meer informatie

Vertrouwenspersonen zijn op verschillende manieren bereikbaar:

  • via het landelijk nummer 088-555 1000.
  • via info@akj.nl
  • door te chatten met een vertrouwenspersoon via www.akj.nl

Jongeren die in de instellingen wonen en/of behandeld worden, krijgen regelmatig een vertrouwenspersoon op bezoek.