Informatie over de Wmo

“Betere zorg begint met een goed gesprek”. Dit is de kern een nieuwe benadering van zorg. Voorheen was de zorg vooral gericht op zorg verlenen. Door de toenemende vergrijzing is een andere benadering nodig. Hieronder gaan we in op wat deze nieuwe benadering precies inhoudt en wat u als inwoner/zorgvrager daarvan merkt.

Wat houdt deze verandering in?

De gemeente richt zich niet meer direct op behandeling, maar steekt meer tijd in een zogenaamd ‘open en breed gesprek’ Dit is een gesprek tussen de consulent van de gemeente en de inwoner die zorg aanvraagt. Voor de inwoner is het mogelijk om hiervoor onafhankelijke cliëntondersteuning aan te vragen.

Tijdens het gesprek komen ook andere behoeften en mogelijkheden van de cliënt aan de orde. Daarnaast bekijken we bijvoorbeeld in dit gesprek wat iemand zelf nog wél kan. Vaak willen cliënten ook nog graag dingen zelf kunnen doen.

Bovenstaande betekent dat de gemeente Landerd:

  • niet altijd direct start met zorg.
  • Soms meer ( regie en zelf doen) vraagt van de cliënt dan in het verleden
  • Soms meer aanspraak doet op de omgeving van de cliënt.
  • Soms niet overgaan tot zorg omdat het op een andere manier geregeld kan worden.

Waarom is deze verandering nodig?

De gemeente is al in 2012 gestart met deze andere benadering. Dit is noodzakelijk vanwege de toenemende vergrijzing en de kosten die hiermee gepaard gaan. Zo kunnen we de zorg op termijn behouden en de kosten beheersbaar houden.