Informatie over WMO en Jeugdhulp

De gemeente Landerd is verantwoordelijk voor drie onderdelen binnen de zorg. Het gaat om:

  • Jeugdhulp;
  • de onderdelen ‘begeleiding’ uit de AWBZ (zorg voor langdurig zieken en ouderen);
  • de Participatiewet. Die wet gaat over werkgelegenheid voor onder andere mensen met een arbeidsbeperking.

Elk jaar geeft de gemeente een zorgkrant uit met informatie over zorg en welzijn. Hier vindt u de Zorgkrant 2016.