Adviesraad Sociaal Domein

De WMO Adviesraad heet tegenwoordig Adviesraad Sociaal Domein.

Samen met de gemeente Landerd wil de Adviesraad Sociaal Domein dat elke inwoner zich zoveel mogelijk zelf kan redden. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van die wet is 'meedoen'. De wet regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Belangrijk is dat burgers kunnen meedenken over het gemeentelijk Wmo beleid. Daarvoor is het geven van goede communicatie en deugdelijke informatie verstrekking over alle uitvoeringsaspecten van de Wmo  noodzakelijk.

De Adviesraad Sociaal Domein weet dat de consulent Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Landerd actief is bij het vinden van oplossingen en bij het wegnemen van onrust en onzekerheid bij burgers met een ondersteuningsbehoefte.

Informatie

In de gemeente Oss kunnen mensen die vragen hebben over wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning terecht bij  www.zorgpleinoss.nl.

Daarnaast geeft het Landelijk Platform GGz  via www.meldjezorg.nl duidelijk informatie over alle aspecten van de invoering en de overgang van AWBZ naar Wmo 2015.

Het Landelijk Platform GGz is dé koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de Ggz GGz-sector die zich richten op de Geestelijke gezondheidszorg. Het LPGGz is gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.

Let op; Als inwoner van de gemeente Landerd kan u geen diensten afnemen van genoemde websites.
Wel geven deze websites, naast de website van de gemeente, veel tips en oplossingen voor vragen rondom zorg en de Wmo.

Heeft u nog vragen?

De consulent maatschappelijke ondersteuning van de gemeente kunt u bellen op telefoonummer 0486-458111.

Ook kunt u contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via:

Te downloaden: